”En varmare värld”

12 december, 2016

År 2016 går till historien som det år då Parisavtalet trädde i kraft, men det kommer också att bli ännu ett år som slår tidigare globala värmerekord – klimatförändringarna framstår som en mer brännande fråga än någonsin.

 

I dag vet vi mer än någonsin tidigare om den klimatsituation vi befinner oss i – både om riskerna och lösningarna. Möjligheterna att snabbt minska vår klimatpåverkan har fått allt starkare medvind, inte minst har alternativa energikällor till de fossila blivit mer konkurrenskraftiga. En sak är säker – tiden för handling för att kunna stabilisera klimatet är mycket knapp. 

 

Mot bakgrund av det stora intresset i samhället för klimatfrågorna, har Naturvårdsverket låtit uppdatera den klimatvetenskapliga bok i Naturvårdsverkets bokserie Monitor som i sin förra utgåva publicerades år 2007. I ”En varmare värld” sammanfattas dagens kunskap om klimatförändringarna, deras orsaker och följder för samhälle och miljö.

 

I boken sammanfattas dagens kunskap om klimatförändringarna, deras orsaker och deras följder för samhälle och miljö. Vad händer med klimatet i Sverige och världen de kommande 100 åren, och bortom det? Vilka möjligheter har vi att hejda skadeverkningarna?

 

Här kan Ni ladda ner boken.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.