Förbud mot bisfenol A i kvitton och biljetter

20 december, 2016

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Förbudet börjar gälla den 2 januari 2020.

 

EU-kommissionens beslut innebär att bisfenol A inte ska få förekomma i halter över 0,02 procent i termopapper. Förslaget röstades igenom av medlemsländerna i EU:s Reach-kommitté i somras, och nu har EU-kommissionen fattat beslut om att införa förbudet i en bilaga till EU:s kemikalielagstiftning. Beslutet har även publicerats i EU:s officiella tidning.

 

Det var Frankrike som tog initiativ till förslaget om en begränsning av bisfenol A i termopapper. Sverige har aktivt stöttat förslaget. Bisfenol A är ett misstänkt hormonstörande ämne som används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och även som färgframkallare i bland annat kvittopapper. Ämnet påträffas i nästan alla urin- och blodprover från människor.

 

Sedan 2011 är bisfenol A förbjudet i nappflaskor i hela EU. I Sverige är bisfenol A förbjudet i lack och ytskikt i matförpackningar för barn upp till tre år. Sedan den 1 september 2016 är ämnet även förbjudet att använda vid så kallad relining av dricksvattenrör i Sverige.

 

EU-kommissionen ger också i uppdrag till EU:s kemikaliemyndighet Echa att utreda i vilken grad företagen går över till termopapper med det liknande ämnet bisfenol S, och om det behövs åtgärder för att även begränsa användningen av bisfenol S.

 

Kemikalieinspektionen undersöker på uppdrag av regeringen om det finns behov av att införa åtgärder i Sverige för att minska risker med användningen av andra bisfenoler. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast i september 2017.

 

Här finner Ni EU-kommissionens förordning om en begränsning av bisfenol A.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.