Mål avseende offentlig upphandling – december 2016

30 december, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under december 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 5524-16
Leverantör/Sökande: Konkurrensverket
Upphandlande myndighet: Laholms kommun
Avgörande: Betala upphandlingsskadeavgift
Ärende: Upphandlande myndighet försökte kringgå tröskelvärdena genom att dela upp kontraktet på två avtal.

 
Målnr: 5225-16, 5227-5228-16 m.fl.
Leverantör/Sökande: Parajett Aktiebolag
Upphandlande myndighet: 1. AB Helsingborgshem, 2. AB Höganäshem, m.fl.
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fastställer vem som har bevisbördan för att ska-krav är uppfyllda.

 

Målnr: 3400-16
Leverantör/Sökande: Kjell Granaths Bildelar i Jönköping AB
Upphandlande myndighet: Karlshamns kommun, Upphandlingsenheten
Avgörande: Avvisning
Ärende: Överklagan som inkommit inom överklagandetiden men efter avtal slutits med leverantör.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB