Nya föreskrifter om transport av farligt gods

19 december, 2016

Från 1 januari 2017 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2017 och RID-S 2017. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2015:1 och MSBFS 2015:2 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2017.

 

Den 1 januari 2017 träder följande föreskrifter i kraft:
MSB:s föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), och
MSB:s föreskrifter (MSBSF 2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

 

Några av förändringarna:
• nya bestämmelser för gasdrivna fordon
• ändringar i de ”skriftliga instruktionerna” (som förare måste ha med sig vid transport)
• ändrade bestämmelser för litiumbatterier samt en ny varningsetikett för dessa, etikett nr. 9A

 

Ändringarna finns främst i de internationella bestämmelserna, i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. De rör undantag för transport inom Sverige av avfall (farligt gods som t.ex. sprayburkar, litiumbatterier, färgrester, lösningsmedel) upp till en viss mängd.

 

Här finner Ni:
ADR-S 2017
RID-S 2017

 

Här finner NI MSBs konsekvensutredningar:

Konsekvensutredning MSBFS 2016:8

Konsekvensutredning MSBFS 2016:9

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.