Nya konkurrensskadelagen

21 december, 2016

Den 27 december träder den nya konkurrensskadelagen i kraft. Med stöd av lagen underlättas möjligheterna att få skadestånd för företag och konsumenter som har lidit skada, till exempel på grund av en kartell.

 

Vad innebär den nya lagen för den som har lidit skada?
Den innebär ökade möjligheter att få kompensation. Syftet med den nya lagen är att underlätta för alla som lidit skada, till exempel på grund av en kartell, att få skadestånd. Det gäller både företag och konsumenter. Det handlar om att få full ersättning för den skada man har lidit.

 

Vad är syftet med den nya lagen?
Att det ska bli ännu mer avskräckande att bilda en kartell eller missbruka en dominerande ställning. Utöver konkurrensskadeavgift/böter ska det dessutom finnas en risk att få betala stora skadeståndsbelopp.

Hittills har det varit ganska ovanligt i Europa med skadeståndskrav, särskilt i jämförelse med USA, där man till och med har något som kallas ”punitive damages” som kan uppgå till tre gånger skadan (”treble damages”).

EU-direktivet och den nya svenska konkurrensskadelagen begränsar sig till den faktiska skadan, men det ger utrymme också för ersättning för utebliven vinst.

 

Vad kan Konkurrensverket göra?
Konkurrensverket utreder själva lagöverträdelserna och driver domstolsprocesser mot företagen om konkurrensskadeavgift/böter. Den nya lagen innebär att de skadelidande ska kunna grunda ersättningskrav direkt baserat på ett beslut av Konkurrensverket eller en dom från domstol, utan att allt ska behöva tas upp på nytt.

För att underlätta för skadelidande kan Konkurrensverket också efter begäran från domstol i vissa fall hjälpa till med beräkningen av ersättningsbeloppen.

 

Här finner Ni Konkurrensskadelagen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.