Flest sanktionsavgifter inom bygg

19 januari, 2017

Sedan 2014 har Arbetsmiljöverket beslutat om drygt 800 sanktionsavgifter. Mer än hälften har handlat om regelbrott som gäller fallskydd och trucktillstånd. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

 

Sedan 1 juli 2014 har Arbetsmiljöverket kunnat besluta om sanktionsavgifter inom långt fler områden än tidigare. Nu kommer Arbetsmiljöverket ut med rapporten ”Ett utökat system med sanktionsavgifter – en lägesbild”. Myndigheten har följt upp förändringen. Rapporten baseras på myndighetens statistik och på intervjuer med inspektörer, jurister och sektionsansvariga.

 

Tanken med att införa sanktionsavgifter i ökad omfattning är att göra det mer kännbart för arbetsgivare som struntar i arbetsmiljön, och bryter mot lagar och föreskrifter som handlar om att förebygga arbetsolyckor.

 

Några resultat från rapporten:
• Antalet sanktionsavgiftsärenden år 2014 låg på 49 (ett halvår), år 2015 på 331 och år 2016 på 423.
• Fallskydd och trucktillstånd är de vanligaste orsakerna till sanktionsavgifterna. Sedan kommer teknisk anordning som till exempel lyftanordningar, arbetsmiljöplan, trycksatt anordning och asbest.
• De näringsgrenar som har fått flest sanktionsavgifter 2016 är byggverksamhet (198), tillverkning (74) samt handel, inklusive reparation av motorfordon (56).
• Ungefär hälften av alla beslutade sanktionsavgifter gäller arbetsgivare med mellan 0–10 anställda, och merparten av dessa med 0–5 anställda.

 

Domstol går på Arbetsmiljöverkets linje
Av överklagade ärenden som gäller sanktionsavgifter har domstolen de senaste tre åren gått på Arbetsmiljöverkets linje i 96 procent och inte ändrat beloppen. Till skillnad mot tidigare då åtalsanmälan sällan ledde till något straff, har sanktionsavgifter dömts ut i nästan samtliga fall.

 

I sex av tio fall tar det mindre än tio månader från inspektion till domslut. I fyra av tio fall tar det mer än tio månader. Det längsta ärendet har tagit 22 månader fram till domslut.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.