Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

20 januari, 2017

Boverket har tagit fram förslag till förändringar i BBR och BEN.

 

Krav på nära-nollenergibyggnader i BBR införs i två steg med ändringar 2017 och 2021. Den första föreslagna ändringen, BBR (A), handlar om att införa regler för nära-nollenergibyggnader och den föreslås träda i kraft samtidigt som ändringen i plan- och byggförordningen, den 1 april 2017.

 

Nedan finner Ni förslagen samt konsekvensutredningar:
BFS 2017-xx BBR (A)
Konsekvensutredning BBR (A)
BFS 2017-xx BBR (B)
Konsekvensutredning BBR (B)
BFS 2017-xx BEN 2
Konsekvensutredning BEN

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.