Mål avseende offentlig upphandling – januari 2017

31 januari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under januari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2896-16
Leverantör/Sökande: Privatperson
Upphandlande myndighet: Migrationsverket
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Frågan rör huruvida upphandlande myndighet måste ta hänsyn till information som har lämnats på fel ställe i anbudsformulär.

 

Målnr: 2222-16
Leverantör/Sökande: Onninen AB
Upphandlande myndighet: Uppsala Vatten och Avfall AB
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Ärendet rör huruvida upphandlande myndighet kan ställa krav på att anbudsgivare är etablerad på orten med butik och lager. Står ett sådant krav i strid mot proportionalitetsprincipen?

 

Målnr: 3496-16
Leverantör/Sökande: SNF Nordic AB
Upphandlande myndighet: Stockholm Vatten AB
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Kan en anbudsgivare anses lida skada trots att det egna anbudet inte uppfyller skall-kraven och är kvalificerat?

 

Målnr: 6086-16
Leverantör/Sökande: Yrkesakademin AB
Upphandlande myndighet: Arbetsförmedlingen
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: En otydlig/godtycklig betygsättning av anbudsgivare kan anses strida mot principerna om likabehandling och transparens.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB