Redovisningscentraler för taxitrafik

20 januari, 2017

Under 2017 kommer den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral.

 

Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när myndigheten begär det. Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring. Skatteverket kommer att använda uppgifterna för att bättre kunna utföra skattekontroller.

 

Det är Transportstyrelsen som kommer att ta hand om registret över redovisningscentralerna och det är till oss redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter. Det är även Transportstyrelsen som kommer att utfärda tillstånd till redovisningscentraler och utöva tillsyn över dem.

 

Nytt för dig som bedriver taxiverksamhet
Du som bedriver taxiverksamhet kommer att behöva föra över taxameteruppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Du kan själv begära ut dina uppgifter från redovisningscentralen. Kravet på att föra över taxameteruppgifter när ett fordon anmäls för taxitrafik börjar gälla den 1 maj 2017. Skyldigheten börjar gälla vid den besiktning som sker närmast efter ikraftträdandet. Det kan vara besiktning vid nyinstallation, årlig besiktning eller besiktning av annan anledning.

 

Uppgifterna från taxametern ska föras över trådlöst och digitalt till redovisningscentralen. Du behöver därför kontrollera att din taxameter klarar en sådan överföring. Om du är ansluten till en beställningscentral kan du vända dig dit. Annars rekommenderar vi att du kontaktar din taxameterleverantör eller den verkstad, som du brukar anlita för besiktning av taxametern. Om taxametern inte klarar en trådlös och digital överföring, behöver du köpa en ny.

 

Du kommer också att behöva anmäla vilken redovisningscentral du använder. Det finns för närvarande ingen godkänd redovisningscentral att vända sig till.

 

Vill du driva en redovisningscentral?
Du som vill driva en redovisningscentral kommer att behöva tillstånd. Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd.

Grundvillkoren för att få tillstånd är att
• din verksamhet har en så kallad verksamhetsansvarig
• du bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållanden och anseende
• du kan visa att du har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt
• du har teknisk utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran
• du inte driver verksamheten som en ideell förening eller stiftelse.

 

Den tekniska utrustningen ska certifieras
Den tekniska utrustning som en redovisningscentral använder för att ta emot, lagra och överföra uppgifter ska vara certifierad. En certifiering innebär att utrustningen (programvaran) bedöms uppfylla de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsföretag. Det är Swedac som kommer att ackreditera certifieringsföretagen. Det innebär att Swedac kontrollerar att företagen uppfyller kraven på kompetens, rutiner och metoder för att utföra certifieringen.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.