Vägledning om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan

16 januari, 2017

Boverket har tagit fram vägledningen Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan. Målet är att planeringen ska medverka till att skapa ett klimatneutralt samhälle.

 

I ett klimatsmart samhälle är det nära till ett brett utbud av samhällsfunktioner och där finns en väl fungerande kollektivtrafik. Men arbets- och bostadsmarknaden följer i dag inga kommunala gränser, därför behövs en regional helhetsbild för att skapa ett klimatsmart samhälle.

 

Vägledningen beskriver hur kommunen i en översiktsplanering, som grundar sig på samordnad planering med nationella myndigheter, region och andra kommuner samt tvärsektoriellt inom kommunen, kan komma fram till ställningstaganden som leder till minskade växthusgasutsläpp. Vägledningen innehåller också en beskrivning av olika samhällsområdens positiva och negativa klimatpåverkan och exempel på hur olika kommuner har tagit sig an frågan om minskad klimatpåverkan i sin översiktsplanering.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.