Arbetsrättsmål – februari 2017

28 februari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under februari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 6/17, Mål nr A 123/15
Kollektivavtalsbrott m.m.

Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har i sina hamnar förlagt arbetstid och betalat ersättning för vissa arbetstagare inte enligt kollektivavtalet utan enligt lokala överenskommelser med Svenska Hamnarbetarförbundet. Fråga om bolaget brutit mot kollektivavtalet eller om Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet känt till och accepterat avvikelserna. Även fråga om bolaget har brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen i samband med att bolaget vid ett tillfälle hyrt in arbetskraft samt storleken på allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtal och medbestämmandelagen.

 

Dom nr 7/17, Mål nr A 201/15
Missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev några dagar senare uppsagd under åberopande av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen hade samband med hans planerade föräldraledighet och om han därmed missgynnats i strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.