Avskräckande eller tilldragande biocidprodukter

3 februari, 2017

Vissa biocidprodukter som är avskräckande eller tilldragande för insekter eller andra djur är för närvarande undantagna från kravet på godkännande. Undantaget gäller produkter vars verksamma ämnen enbart består av livsmedel eller foder. Det undantaget ska nu fasas ut.

 

För att få tillhandahålla och använda biocidprodukter i Sverige krävs vanligtvis ett godkännande för produkten. Vissa biocidprodukter som är avskräckande eller tilldragande för insekter eller andra djur (produkttyp 19) är undantagna från kravet på godkännande. Det gäller produkter vars verksamma ämnen enbart består av livsmedel eller foder. Detta undantag är på väg att fasas ut och upphör att gälla den 30 oktober 2016. Ett nytt undantag som endast gäller användning av avskräckande eller tilldragande medel som utgörs av livsmedel eller foder finns i biocidförordningen (EU) nr 528/2012.

 

Om det verksamma ämnet i produkten är deklarerat och anmält till EU:s granskningsprogram enligt vad som beskrivs nedan, gäller det gamla undantaget så länge det verksamma ämnet utvärderas i programmet. I annat fall gäller olika utfasningsperioder som också beskrivs nedan.

 

Hur blir ämnen godkända?
Det finns två möjligheter att få ett verksamt ämne godkänt. Det ena sättet är att anmäla ämnet till EU:s ämnesutvärdering. Det andra sättet är att ansöka om en ändring av bilaga I i biocidförordningen (EU) nr 528/2012 för möjlighet till förenklat produktgodkännande.

Om ämnet godkänns måste sedan även produkten godkännas vilket kräver en särskild ansökan.

Här finner Ni mer information.

 

Det nya undantaget för avskräckande och tilldragande medel som utgörs av livsmedel eller foder
Vissa avskräckande och tilldragande medel kommer även fortsättningsvis att undantas från tillämpningen av EU:s biocidförordning. Undantaget finns i artikel 2.5 a EU:s biocidförordning och omfattar endast användning av avskräckande eller tilldragande medel som utgörs av livsmedel eller foder i sin helhet. Livsmedel och foder som säljs med biocidpåståenden omfattas inte av undantaget, utan måste godkännas enligt EU:s biocidförordning för att få tillhandahållas på marknaden. Denna tolkning beskrivs i ett dokument från EU-kommissionen gällande tillämpningen av EU:s biocidförordning: Note for Guidance – Interpretation of the provisions of Article 2 (5) (a) of Regulation EU No 528/2012.

 

Här finner Ni Note for Guidance – Interpretation of the provisions of Article 2 (5) (a) of Regulation EU No 528/2012.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.