Boverkets webbutbildningar

3 februari, 2017

Boverket har publicerat ett flertal gratis webbutbildningar.

 

Webbutbildningar inom PBL kompetens syftar till att förbättra kunskapen och tillämpningen av plan- och bygglagen. Utbildningarna riktar sig till två grupper. Ena delen är för Er som är förtroendevald politiker och behöver kunskap om plan- och bygglagen.

 

Övriga utbildningar är för Er som i Ert dagliga arbete kommer i kontakt med plan- och bygglagen oavsett om Ni arbetar offentligt eller privat.

 

Ni kan nå webbutbildningarna direkt eller genom att logga in. Om Ni loggar in så kommer systemet ihåg var Ni var den senaste gången Ni besökte utbildningen. Boverket kommer att fylla på med webbutbildningar om klimatanpassning, brandskydd och buller i plan- och byggprocessen.

 
Webbutbildning i PBL för politiker
Introduktionskurs för politiker
Personer som diskuterar i en kommunal nämnd.

Kursen ger Er en introduktion hur plan- och bygglagen är uppbyggd och dess syfte samt hur Ni kan använda den för att fatta underbyggda beslut.
Länk för inloggning till introduktionskursen för politiker

 

Att arbeta med PBL
Här får Ni en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Webbutbildningen består av fyra avsnitt: 1. lagens innehåll och kopplingen till andra lagar, 2. processer som finns runt PBL (planering, genomförande och förvaltning), 3. roller och ansvar samt 4. intressen och krav där Ni får följa hela kedjan från avvägningar mellan olika intressen fram till de krav som ställs på den färdiga byggnaden. Utbildningen tar cirka 60 minuter.

Direktlänk till ”Att arbeta med PBL”

 

Buller i PBL
I den här webbutbildningen finns flera moduler om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen. Buller i PBL: från översiktsplan till tillsyn ger en Er överblick och vänder sig till alla som arbetar med PBL. Ni kan sedan fördjupa Er i de olika modulerna om översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, byggprocessen och tillsyn. Modulen Vad är buller? ger grundläggande kunskap om ljud och buller och effekterna på vår hälsa.

Direktlänk till ”Buller i PBL”

 

EKS – Boverkets konstruktionsregler
Efter den här introduktionen kommer Ni att känna till vad EKS och eurokoder är, varför de finns och hur de är uppbyggda. Utbildningen tar cirka 25 minuter.

Direktlänk till ”EKS – Boverkets konstruktionsregler”

 

Huvudmannaskap och planbestämmelser
En genomgång av fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan. Utbildningen tar cirka 20 minuter.

Direktlänk till ”Huvudmannaskap och planbestämmelser”

 

Klimatanpassning i planeringen
Här får Ni svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Ni får också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och hur Ni kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar cirka 45 min.

Direktlänk till ”Klimatanpassning i planeringen”

 

Planera för handel
Här får Ni kunskap om hur kommunerna med stöd av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Direktlänk till ”Planera för handel”

 

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
En introduktion i att en byggnad är lämplig för sitt ändamål och tillgänglig enligt PBL. Utbildningen tar cirka 15 minuter.

Direktlänk till ”Utformningskrav och tekniska egenskapskrav”

 

Ändring och ombyggnad
Här får Ni svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur Ni kan resonera för att fastställa kravnivåerna. Utbildningen tar cirka 40 minuter.

Direktlänk till ”Ändring och ombyggnad”

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.