e-Certis

17 februari, 2017

e-Certis är ett informationssystem som innehåller upplysningar om de vanligaste typerna av bevis avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav i offentliga upphandlingar som finns i medlemsstaterna i EU. e-Certis innehåller alltså inte information om enskilda företag eller intyg i elektronisk form utan information om vilka intyg som utfärdas och används i de olika medlemsstaterna.

 

e-Certis drivs av Kommissionen men informationen avseende varje medlemsstat ska uppdateras av respektive medlemsstat. Sverige och övriga medlemsstater i EU ska i e-Certis uppdatera och tillgängliggöra en fullständig förteckning över databaser med relevant information om leverantörer som upphandlande myndigheter från andra medlemsstater kan ta del av. Upphandlande myndigheter ska i offentliga upphandlingar i första hand kräva de bevis som har angetts i e-Certis.

 

Upphandlingsmyndigheten ansvarar sedan den 1 februari 2017 för att uppdatera e-Certis och kommer under våren att komplettera e-Certis med information om svenska bevis. Upphandlingsmyndigheten ska även underlätta för upphandlande myndigheter och enheter från andra medlemsstater i deras kontakter med svenska myndigheter i frågor som gäller leverantörsprövning och bevis.

 

Här finner Ni e-Certis.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.