Elsäkerhetsverket varnar för LED-strålkastare

21 februari, 2017

Elsäkerhetsverket deltar i ett EU-projekt för att kolla på de LED-strålkastare som finns på marknaden. Nu visar det sig att flera kan vara livsfarliga och även störa andra elprodukter.

 

LED-strålkastare har blivit allt mer populära, då de drar betydligt mindre effekt än de traditionella halogenvarianter som funnits på marknaden länge. Eftersom det har funnits tecken på brister både i elsäkerheten och i elektromagnetisk kompatibilitet hos dessa strålkastare har EU startat ett projekt för att titta närmare på dem.

 

Strålkastarna uppfyller inte kraven
Elsäkerhetsverket har testat sex stycken LED-strålkastare inom projektet och även två utanför projektet. Samtliga produkter har brister med elsäkerheten. Fyra av dem har dessutom brister när det gäller den elektromagnetiska kompatibiliteten.

 

Det är anmärkningsvärt att alla LED-strålkastare Elsäkerhetsverket testat har allvarliga brister. I värsta fall kan det ge elchock eller starta brand.

 

Till sommaren beräknas slutresultatet av projektet att redovisas, men redan nu informerar Elsäkerhetsverket om vad man sett hittills. Vanliga brister har hittats inom följande områden.
• Märkningen saknas, är bristfällig eller försvinner vid gnuggprov
• När hållbarhetstestet görs så spricker höljet och vatten läcker in
• När skydd mot vatten (IP-test) kontrolleras så visar det sig att vatten läcker in.
• Störningar, både ledningsbundna och utstrålade, som kan störa funktionen hos annan utrustning som finns i närheten (Elektromagnetiska störningar, EMC)

 

Här kan Ni lyssna på Sveriges radio när Elsäkerhetsverket berättar om detta.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.