Energiläget i siffror 2017

23 februari, 2017

Nu finns Energiläget i siffror 2017 att ladda ner. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Viss data finns i serier ända från 70-talet.

 

 

Energiläget i siffror är en excelfil som innehåller statistik om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader i Sverige, samt viss internationell statistik. Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970 vilket gör det möjligt att följa utvecklingen inom olika områden och sektorer över tid.

 

Vartannat år publicerar Energimyndigheten en tillhörande publikation med analyser och beskrivningar av statistiken.

 

På Energimyndighetens webbplats hittar du mer information om Energiläget och länkar till äldre utgåvor.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.