EU erkänner att fyra ftalater är farliga

17 februari, 2017

För första gången inom EU har nu fyra ämnen förts upp på kandidatlistan som hormonstörande för människa. Det handlar om mjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP. Följden blir att reglerna för dessa ämnen skärps.

 

De fyra mjukgörarna finns redan upptagna på EU:s kandidatförteckning, en lista över ämnen som bör fasas ut på grund av sina särskilt farliga egenskaper. Nu har EU:s medlemsländer röstat och kommit fram till att de fyra ämnena även ska anges ha egenskapen hormonstörande för människa. Tidigare har de placerats där för sina effekter på fortplantning och fosterutveckling.

 

Att ämnena nu förts upp på kandidatlistan som hormonstörande för människa innebär att det i framtiden kan bli svårare för producenter i EU att få tillstånd att använda dessa fyra ämnen i sina produkter.

 

Ämnena används främst som mjukgörare i plast och tillhör ämnesgruppen ftalater. De kan användas i många olika plastprodukter, till exempel vinylgolv, sportartiklar och duschdraperier.

 

Eftersom många varor som säljs i EU tillverkas utanför EU så arbetar danska Miljöstyrelsen och den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa för att få till stånd ett förbud mot höga halter av dessa ftalater även i importerade varor som konsumenter kommer i kontakt med.

 

Läs mer på danska Miljöstyrelsens webbplats.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.