Körkortsdispens för personer med synfältsbortfall

20 februari, 2017

Transportstyrelsen har för första gången beviljat dispens till personer som fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall. Deras körförmåga har testats i en simulator och bedömts som trafiksäker. I den första omgången är det fem personer som fått dispens.

 

Transportstyrelsen får varje år upp till 200 ansökningar om medicinsk dispens. Omkring 80 procent är kopplade till olika typer av synnedsättningar, till exempel synfältsbortfall orsakade av diabetes, stroke eller hjärntumör. De flesta får avslag på sin ansökan.

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på uppdrag av Transportstyrelsen utvecklat en simulatorbaserad testmetod för att kunna bedöma om en person med synfältsbortfall kan köra säkert. Metoden öppnar för att fler personer med synfältsbortfall kan få dispens.

 

Testas i kritiska situationer
I simulatorn testas personerna för olika kritiska situationer. Det kan handla om att i tid se en person som kommer från höger på ett övergångsställe och i tid bromsa och samtidigt också upptäcka en person som kommer från vänster. Alla prövas på samma händelser, vilket gör att resultaten är jämförbara. De som får godkänt har kört lika bra eller bättre än en ungefär jämnårig referensgrupp på 100 personer.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.