Månadsbrev – februari 2017

28 februari, 2017

Den 1 januari 2017 ändrades tredje kapitlet i diskrimineringslagen. Konkret innebär ändringarna främst att kraven på dokumenterad lönekartläggning nu omfattar företag från tio anställda samt att de gamla kraven på jämställdhetsplan ersätts med krav på dokumenterade aktiva jämställdhetsåtgärder.

 

Under januari har Boverket publicerat sina förslag till ändringar i BBR, dessa innefattar främst skärpningar avseende energikraven.

 
I mitten av januari öppnade Elsäkerhetsverket upp portarna till den nya e-tjänsten för företagsregistrering. Där ska alla elinstallationsföretag som ska utföra arbete på annans anläggning efter 1 juli 2017 registrera sig.

 

Här finner Ni månadsbrevet för februari 2017.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.