Många nya naturreservat

14 februari, 2017

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige ökade kraftigt under 2016. Statistik från Naturvårdsverket visar att drygt 270 beslut om naturreservat fattades under året.

 

Naturvårdsverket har sammanställt statistik över nya beslut av länsstyrelserna om statliga naturreservat i Sverige under 2016. Statistiken visar att antalet beslut om naturreservat har nära dubblerats jämfört med föregående år, från 153 beslut om naturreservat år 2015 till 272 under 2016. Ökningen innebär att det totala antalet statliga naturreservat i Sverige uppgick till 4 213 vid årsskiftet.

 

Över 35 000 nya hektar skyddas – Västerbotten toppar statistiken
Sammanställningen visar att den skyddade arealen ökade med över 35000 hektar. Ökningen utgörs till stor del av skog och berör alla län. Den största ökningen skedde i Västerbottens län där de beslutade naturreservaten uppgår till en areal om 7780 hektar fördelat över 52 områden. Också i Norrbottens län tillkom stora arealer, med drygt 7500 hektar nya naturreservat fördelat över 30 områden.

 

Statistiken handlar om att bilda nya naturreservat, utöka befintliga arealer och i några fall uppdatera föreskrifterna. Vid årsskiftet fanns totalt 4596 naturreservat i Sverige varav 4213 är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Länsstyrelsen fattar beslut om statliga naturreservat. Naturvårdsverkets roll är att vägleda länsstyrelserna  och att finansiera ersättningar till markägare i samband med att naturreservat bildas.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.