Sänkt skatt för egenproducerad förnybar el

10 februari, 2017

Regeringen har arbetat för att ge solelen bästa möjliga villkor och som ett led i detta arbete lämnas ett förslag till lagrådet med förändring av lagen om skatt på energi.

 

Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kWh för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skatteplikt. Förslaget gäller de som har flera mindre anläggningar som tillsammans uppgår till 255 kW eller mer. Förslaget innebär lägsta möjliga skatt till minsta möjliga risk. Ändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2017.

 

Här finner Ni lagförslaget.

 

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.