Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

28 mars, 2017

I årets uppföljning av miljömålen presenteras hur miljön mår och hur miljöarbetet går. En stor del av möjligheterna att nå miljömålen hänger på insatser från kommuner och näringsliv. Den här rapporten har dock fokus på statliga insatser medan goda exempel från näringslivet och kommuner presenteras på www.miljömål.se. I rapporten vill vi spegla att många myndigheter, även de som inte är utpekade miljömyndigheter, gör små och stora insatser som har betydelse för helheten.

 

Miljömålen är riktmärken för vad som behöver uppnås. Till år 2020 ser vi att miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt kommer att nås. Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att nås, medan resterande 14 miljökvalitetsmål inte kommer att nås. För att ställa om samhället och närma oss målen måste vi ta itu med existerande miljöproblem och samtidigt förebygga att nya miljöproblem uppstår. Förslag till åtgärder för att ställa om samhället lämnar Naturvårdsverket bland annat i de fördjupade utvärderingarna av miljömålen.

 

Här finner Ni Rapporten.

Nedan finner Ni en sammanfattning.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.