Förlängd rapporteringstid för energikartläggning

29 mars, 2017

Energimyndigheten förlänger rapporteringstiden till den 12 april för de företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag.

 

Även företag som redan har gjort sin rapportering har nu ytterligare tid på sig att skicka in kompletteringar.

 

Den förlängda rapporteringstiden beror på tidigare problem med formuläret. Dessutom har Energimyndighetens arbete med att ge företrädare för företagen behörighet till formuläret blivit en flaskhals, då väldigt många har ansökt om behörighet nära inpå det tidigare slutdatumet för rapportering.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.