Kontroll av kemikalier i handeln hösten 2017

30 mars, 2017

Från och med den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Inspektörer från kommuner runt om i landet kommer i höst att kontrollera om kravet i lagstiftningen följs. I september arrangerar Kemikalieinspektionen utbildningar för kommuninspektörer som sedan ska inspektera sina lokala butiker.

 

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. De flesta kemiska produkter är blandningar, det vill säga består av två eller flera ämnen. Reglerna i CLP-förordningen för blandningar gäller sedan den 1 juni 2015, men blandningar som har importerats eller överlåtits tidigare har fått säljas vidare med äldre märkning i två år. När denna period tar slut den 1 juni 2017 får kemiska produkter som är märkta enligt äldre regler inte längre säljas.

 

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

 

Det är kommunerna som har ansvaret för tillsyn av försäljning av kemiska produkter i handeln, medan Kemikalieinspektionen ansvarar för att tillsynsvägleda kommunerna inom detta område. Under ett antal år har Kemikalieinspektionen genomfört samverkansprojekt med kommunerna som en del av tillsynsvägledningen. Projekten har lett till bättre kontroll och ökad kunskap hos både kommuninspektörer och företag.

 

Inom ramen för årets samverkansprojekt kommer kommuner i hela Sverige att kontrollera att butiker bara säljer kemiska produkter som är:
• märkta enligt CLP-förordningen
• märkta på svenska
• försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs

 

Förpackningar med äldre märkning får inte säljas efter den 1 juni
• Återförsäljare som har kvar produkter (blandningar) på lager eller i butik som är förpackade och märkta enligt den äldre lagstiftningen behöver se till att sälja dessa förpackningar före den 1 juni i år.
• Ett alternativ är att anpassa förpackning och märkning så att de överensstämmer med kraven i CLP-förordningen. I detta ingår i så fall att se över kraven på barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning.
• Kemiska produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om enligt CLP-förordningen så länge de används för privat bruk och inte överlåts.

 

Nedan finner Ni mer information:

Faktablad om CLP-förordningen

Faktablad om barnskyddande förslutning

Faktablad om kännbar varningsmärkning

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.