Mål avseende offentlig upphandling – mars 2017

31 mars, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under mars 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2118-16
Leverantör/Sökande: Vafab Miljö AB
Upphandlande myndighet: EKAB Recycling AB
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Ogiltigförklarande av avtal som ingåtts genom oannonserat förhandlat förfarande med hänvisning till allmänintresset.

 

Målnr: 1090-17, 1091-17, 1092-17
Leverantör/Sökande: Ahlsell Sverige AB
Upphandlande myndighet: 1. Trollhättans kommun, 2. Dahl Sverige AB, m.fl.
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Part vars anbud diskvalificerats i en omprövning har inte beretts möjlighet att uttala sig i domstolen.

 

Målnr: 5177-16
Leverantör/Sökande: Privatperson
Upphandlande myndighet: Stockholms stad
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Otillåten upphandling av konst

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB