Miljömål – mars 2017

31 mars, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 10213-16
Det faktum att en produktionsanläggning brunnit ner och inte kunnat utnyttjas under del av året har inte utgjort skäl att sätta ned tillsynsavgiften.

 

M 5822-16
MÖD har funnit att krav på hög skyddsnivå kan ställas för en avloppsanläggning ansluten till en vattentoalett bl.a. med hänsyn till att vattnet från avloppsanläggningen passerar en våtmark som är ekologiskt värdefull. Även frågan huruvida en naturlig våtmark kan utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning behandlas.

 

M 5583-15
Läkemedelsverket har, med stöd av artikel 27 i EU:s kosmetikaförordning, beslutat att dels förbjuda ett bolag att sälja ett nagellack för konsumentbruk, dels förelägga bolaget att dra tillbaka förpackningar av nagellacket som redan levererats för konsumentbruk. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns skäl att misstänka att nagellacket kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och att det därför har funnits skäl för de provisoriska åtgärder som Läkemedelsverket har beslutat om. Vidare har Mark- och miljööverdomstolen funnit att beslutet även omfattar försäljning till och tillbakadragande från andra EU-länder.

 

M 6109-16
I mål om ansökan om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § MB avseende buller har verksamhetsutövaren inte kunnat visa att förutsättningar för att mildra villkoret föreligger.

 

M 11045-16
Fråga om en kommunal nämnd haft fog för sitt beslut att ta ut en tillkommande timavgift för tillsynsåtgärder i form av förelägganden m.m. i samband med att ett bolag utelämnat vissa uppgifter i sin kontrollrapport för köldmedier.

 

M 3573-16
Mark- och miljööverdomstolen har ändrat vissa villkor avseende utsläpp till vatten från Volvo personvagnars fabrik i Torslanda.

 

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.