Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten

28 mars, 2017

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande märkningen med A+++ till G ersätts av skalan A till G och ska göra det lättare för konsumenten att göra medvetna och energismarta val.

 

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning. Märkningen finns bland annat på de flesta vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck och är gemensam för EU-länderna.

 

Sedan energimärkningen startade år 1994 har produkterna blivit mycket mer energieffektiva. Märkningen har drivit på utvecklingen så pass att nya klasser, A+, A++ och A+++ tillkom, men dessa klasser räcker inte till längre.

 

Nu återgår man istället till en skala från A till G. Det blir lättare för konsumenten att göra ett medvetet val, medan tillverkarna premieras för sina energieffektiva produkter. Det gör att märkningen fortsätter att driva utvecklingen mot mer energi- och resurseffektiva produkter.

 

En ny databas gör det lättare att jämföra olika produkter
Parlamentet, Rådet och Kommissionen enades också om att det nya ramverket ska innehålla:
• En databas som innehåller alla energimärkningsetiketter och relaterad information. Databasen ska vara offentlig och ge konsumenter möjlighet att bättre jämföra olika produkters prestanda och energianvändning.
• Alla produkter som omfattas av energimärkningen ska registreras i en databas. Databasen ska underlätta för EU-länderna att kontrollera så att produkterna följer energimärkningen.

 

TV-apparater och vitvaror omfattas först av den nya energimärkningen
Den nya energimärkningen är ett resultat av förhandlingar mellan Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen och träder i kraft under sommaren. Europaparlamentet och Rådet måste först formellt godkänna förslaget. Därefter kommer det att ta cirka 15 månader för den nya energimärkningen att nå butiken. Först på tur står TV-apparater och vitvaror.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.