Ny webbaserad lavinsäkerhetsutbildning

2 mars, 2017

Varje vinter omkommer i genomsnitt två till tre svenskar i lavinolyckor i Sverige och utomlands. Allt fler skidåkare, snowboardåkare och snöskoterförare rör sig i lavinfarlig terräng. Flera aktuella undersökningar visar att många har bristfälliga kunskaper om lavinsäkerhet. Som ett led i utvecklingen av det svenska lavinsäkerhetsarbetet lanserar Naturvårdsverket i samverkan med flera aktörer en ny grundläggande webbutbildning: SVELAV Intro.

 

Den nya webbaserade utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla att ta del av, och bygger på ett läsmaterial som kompletteras med kunskapstester. Utbildningen går igenom hur laviner uppkommer, vad som minskar riskerna för en lavinolycka, var man kan söka information om lavinfara och hur lavinsäkerhetsutrustning ser ut och fungerar. En viktig del är också att motivera den som har gjort utbildningen att vilja skaffa sig mer kunskap.

 

Under många år har det funnits olika slags lavinutbildningar i Sverige. Dessa har ofta varit parallella och skilt sig åt i innehåll, vilket skapat risk för missförstånd och det har varit svårt att jämföra olika utbildningars status. Behovet av en enhetlig standard har växt fram under flera år. Branschens aktörer har nu därför tillsammans utvecklat den nationella utbildningsnormen SVELAV, under Naturvårdsverkets ledning.

 

Här finner Ni utbildningen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.