Planbestämmelsekatalogen

1 mars, 2017

Nu publicerar Boverket planbestämmelsekatalogen, ett digitalt verktyg främst för dig som är bygglovshandläggare eller planförfattare. Katalogen är även användbar för dig som arbetar med program för digitala planer och för privatpersoner som vill veta vad som gäller i en äldre detaljplan. Du använder katalogen om du ska tolka en detaljplan, göra en ny detaljplan eller söka fritt bland planbestämmelser.

 

Detaljplanen styr bland annat byggandet är och den behöver fungera väl för att stödja ett ökat bostadsbyggande. Planbestämmelsekatalogen förenklar vardagen för alla som arbetar med detaljplaner eller bygglov. Katalogen är tillsammans med den gällande SIS-standarden för digitalt utbyte av detaljplaneinformation grunden för en digital plan- och bygglovsprocess.

 

Planbestämmelsekatalogen innehåller cirka 2 700 planbestämmelser och 700 av dem är knutna till Boverkets allmänna råd. Bestämmelserna är kopplade till plan- och bygglagen.

 

I dag finns det cirka 130 000 gällande detaljplaner i landets kommuner. De är giltiga fram tills de upphävs, ändras eller ersätts. En del av dem är mer än hundra år gamla. Detta innebär att det finns mängder med olika varianter på planbestämmelser.

 

Planbestämmelsekatalogen hjälper dig att tolka om äldre bestämmelser till dagens sätt att formulera planbestämmelser, vilket underlättar vid digitalisering och tolkning.

 

Fem goda skäl att använda Planbestämmelsekatalogen:
• enkel och kostnadsfri information om detaljplanebestämmelser
• gratis underlag för programleverantörer som levererar detaljplanemoduler
• stöd till planförfattare att välja lämpliga planbestämmelser och kodning av bestämmelser i digitala planer
• stöd till bygglovshandläggare att tolka äldre planbestämmelser
• stöd vid digitalisering av äldre planer.

 

Här finner Ni Planbestämmelsekatalogen.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.