Rapportering av plastbärkassar

4 mars, 2017

Från och med den 1 januari 2017 måste den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden. De plastbärkassar som omfattas är de som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls.

 

Förordningen omfattar inte plastbärkassar avsedda för varaktigt bruk eller sådana som är tunnare än 15 mikrometer och behövs av hygienskäl eller som förpackning för livsmedel som säljs i lösvikt.

 

Plastbärkassarna ska rapporteras i antal och uppdelat på tunna respektive tjocka plastbärkassar. Det är frivilligt att också rapportera den totala vikten på plastbärkassarna men även det ska vara uppdelat på tunna- respektive tjocka.

 

Undantag
Förordningen gäller inte bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och:
• behövs av hygienskäl eller
• tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt.

 

Utöver antalet bärkassar av respektive sort måste även kontaktuppgifter till den rapporteringsskyldige och eventuella rapporteringsombud finnas med i rapporteringen:
• företagsnamn
• organisationsnummer/VAT-nummer (VAT-nummer används för utländska företag som inte har organisationsnummer)
• postadress
• telefonnummer och e-postadress till företaget

 

Vem rapporterar?
Den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige är rapporteringsskyldig. Den som omfattas av rapporteringsskyldigheten kan utse ett ombud som rapporterar. Det är viktigt att komma ihåg att även om man anlitar ett ombud så ligger fortfarande ansvaret på den rapporteringsskyldige som omfattas av förordningen.

 

Ombudet ska rapportera alla ovanstående uppgifter för de rapporteringsskyldiga som man representerar. Dessutom ska ombudet även skicka in sina egna kontaktuppgifter. Ombudet måste rapportera siffrorna per rapporteringsskyldig aktör. Om man som ombud representerar fler än en aktör är det alltså inte möjligt att slå ihop siffror från olika rapporteringsskyldiga.

 

När ska man rapportera?
Rapporteringen ska ske retrospektivt, senast den 31 mars påföljande år. Första rapportering måste alltså ske senast den 31 mars 2018 för verksamhetsåret 2017. Rapporteringsperioden kommer att vara öppen från januari till den 31 mars 2018.

 

Hur sker rapporteringen?
Naturvårdsverket arbetar just nu fram en metod för inrapportering, och återkommer med information om detta på webbplatsen under tredje kvartalet 2017.

 

Bakgrund
Plastbärkassar orsakar allvarlig nedskräpning både på land och i hav världen över. För att motverka problemen beslutade EU år 2015 att alla medlemsländer ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Åtgärden syftar även till att minska det ineffektiva utnyttjandet av resurser som nuvarande förbrukning av plastbärkassar medför. Rapporteringskravet som regeringen beslutat om är en del i det arbetet. Rapporteringen ska ske årligen till Naturvårdsverket för de uppgifter som gäller det närmast föregående året. Naturvårdsverket
ska sedan rapportera uppgifterna vidare till EU.

 
Målet är att förbrukningen av alla plastbärkassar ska minska samt att tunna plastbärkassar inte ska överskrida 90 kassar per person och år senast den 31 december 2019, och 40 kassar per person och år senast den 31 december 2025.

 

Här finner Ni förordning (2016:1041) om plastbärkassar

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.