Vägledning om e-legitimationer och e-underskrifter

2 mars, 2017

Att införa e-legitimering och e-underskrifter kan vara en komplicerad process. eSam, tillsammans med MSB, har tagit fram en ny vägledning för att ge organisationer stöd utifrån flera perspektiv; juridiskt, tekniskt och säkerhetsmässigt.

 

Hjälp att se informationssäkerhet som en del i införandet
Det är flera perspektiv att ta hänsyn till i samband med att en organisation inför e-legitimering och e-underskrifter – juridik, teknik och säkerhet måste samspela. Det är också många olika parter involverade; användare, de som tillhandahåller tjänster där e-legitimering eller e-underskrift krävs, de som utfärdar e-legitimationer, leverantörer av identitetsintyg och underleverantörer för att nämna några. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och att ha ett systematiskt informationssäkerhetsperspektiv genom hela processen underlättar ett korrekt införande.

 

Många yrkesgrupper berörs
Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor men även privat sektor berörs. Den är skriven för jurister i första hand, men även för alla andra yrkesgrupper som är involverade, som t.ex. arkitekter, verksamhetsutvecklare, upphandlare, informationssäkerhetsexperter, kommunikatörer med flera.

 

Här finner Ni Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter

Här finner Ni eSams sida om vägledningen

 

Informationen kommer från Informationssäkerhet.se

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB