Arbetsrättsmål – april 2017

30 april, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under april 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 22/17, Mål nr B 56/15
Skadestånd

Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Fråga om vilka förberedande handlingar arbetstagarna vidtagit samt om skada uppkommit och dess storlek.

 

Dom nr 23/17, Mål nr B 10/16
Diskrimineringsersättning m.m.

En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en region. Vid ansökningstillfällena upplyste barnmorskan arbetsgivaren om att hon inte kan vara med och utföra aborter på grund av sin tro och livsåskådning. Ansökningarna ledde inte till att barnmorskan fick påbörja en anställning. Fråga om regionen kränkt barnmorskans rättigheter enligt artikel 9 och 10 i Europakonventionen. Även fråga om regionen gjort sig skyldig till diskriminering.

 

Dom nr 25/17, Mål nr A 86/16
Kollektivavtalstolkning m.m.

Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under vissa förutsättningar, rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Fråga om en arbetstagare, som var sjukskriven när nationaldagen inföll, haft rätt till sådan ledighet.

 

Beslut nr 28/17, Mål nr A 47/17
Upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare ska upphöra med viss bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning.

Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerar föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet har en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Interimistisk prövning.

 

Dom nr 26/17, Mål nr A 209/14
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott.

Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte ombesörja att arbetstagare hos bolaget validerades på visst sätt och därvid vilken form av validering som parterna träffat avtal om.

 

Beslut nr 27/17, Mål nr A 35/17
Upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare inte ska åta sig viss bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning.

Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat område är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för en polisman (bombtekniker). Interimistisk prövning.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.