Effektiv upphandlingstillsyn

5 april, 2017

Inte mindre än nio av tio upphandlande myndigheter har ändrat rutiner eller i sin organisation efter att de varit föremål för tillsyn av Konkurrensverket. En vanlig åtgärd har varit att stärka kompetensen kring reglerna för offentlig upphandling.

 

I Konkurrensverkets uppgift ingår att granska om kommuner, landsting eller statliga myndigheter följer reglerna för offentlig upphandling. I en ny rapport beskriver Konkurrensverket hur de arbetar med tillsyn och vilka verktyg de kan använda sig av. Dessutom innehåller rapporten samtliga beslut och domar som vunnit laga kraft från våren 2015 fram till slutet av 2016.

 

Av rapporten framgår också att nästan alla, nio av tio myndigheter, ändrat sitt arbetssätt eller sina organisationer efter Konkurrensverkets granskning.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.