Informationsplikt om plastkassars miljöpåverkan

2 april, 2017

Nu ska användningen av plastbärkassar minska. Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar.

 

Målet är att minska antalet plastbärkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025. Idag använder varje person i EU ungefär 198 plastkassar per person och år.

 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som alla som säljer eller ger bort plastbärkassar kan använda. I vägledningen finns information om hur förordningen ser ut, vilka plastkassar som omfattas, hur informationen kan gå till och en argumentsamling.

 

I samband med detta utlyser Naturvårdsverket ett bidrag till ideella miljöorganisationer för att genomföra en informationsinsats om plastbärkassars negativa miljöpåverkan.

 

Alla medlemsstater i EU jobbar just nu med upplysningskampanjer för att minska antalet plastbärkassar.

 

Fakta
Den 1 juni träder förordningen om plastbärkassar i kraft. Den innebär att alla som tillhandahåller plastbärkassar ska informera för att minska antalet plastbärkassar.

Fyra argument för att använda färre plastbärkassar:
• Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastbärkasse.
• Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.
• Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt.
• Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen.

 

Här finner Ni mer information:
Vägledning om att informera konsumenter
Vägledning om förordningen om plastbärkassar
Bidragsutlysning om informationsinsats om plastbärkassar

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.