Mål avseende offentlig upphandling – april 2017

30 april, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under april 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 5319-16
Leverantör/Sökande: JOBmeal Göteborg AB
Upphandlande myndighet: 1. Göteborgs Stads Upphandlings AB, 2. Selecta AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Målet rör hur vagt formulerade skallkrav ska tolkas.

 

Målnr: 812–818-17
Leverantör/Sökande: Visma Consulting AB
Upphandlande myndighet: 1. Bergs kommun, 2. Bräcke kommun, m.fl.
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Förvaltningsrätten har inte begärt in yttrande från anbudsgivare i ett fall som är av väsentlig betydelse för anbudsgivaren

 

Målnr: 2851-16
Leverantör/Sökande: Telenor Sverige AB
Upphandlande myndighet: Migrationsverket
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Målet rör sekretessprövning och utlämnande av anbud.

 

Målnr: 688-17
Leverantör/Sökande: Visma Consulting AB
Upphandlande myndighet: 1. Östersunds kommun, 2. Ida Infront AB
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Målet rör kommunicering till motpart.

 

Målnr: 2742-16
Leverantör/Sökande: Dynniq Sweden AB (tidigare Imtech Traffic & Infra AB)
Upphandlande myndighet: Umeå kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Utvärderingsmodell som inte möjliggör för anbudsgivare att utläsa hur utvärdering ska ske.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB