Myndigheter allt bättre på miljökrav i upphandlingar

12 april, 2017

Statliga myndigheter bedriver ett aktivt miljöarbete inom många olika verksamhetsområden. Andelen upphandlingar där miljökrav ställs ökar. Fler väljer också att delta i möten på distans för att minska koldioxidutsläppen. Trots det behöver åtgärdsarbetet stärkas ytterligare för att minska på koldioxidutsläpp och energianvändning.

 

Naturvårdsverket har lämnat in en redovisning av 2016 års miljöledning i statliga myndigheter till regeringen. Redovisningen baseras på rapporter från de 185 myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen.

 

Framträdande för 2016 är att miljökrav ställs i allt större utsträckning i myndigheternas upphandlingar – i 76 procent av fallen jämfört med cirka 60 procent året innan.

 

Årets redovisning följer även upp myndigheternas nyttjande av resfria möten, så kallade digitala möten, istället för möten på en gemensam och fysisk plats. Resfria möten har nära fördubblats under det senaste året – från i snitt sex till elva resfria möten per anställd och år. Utmärkande i sammanhanget är att de myndigheter som arbetat mer systematiskt med att genomföra resfria möten enligt en metod framtagen av Trafikverket har minskat sina koldioxidutsläpp från resor med 23 procent under en femårsperiod. Siffran ska jämföras med en minskning på 4 procent bland övriga myndigheter.

 

Utsläpp av koldioxid från resor och transporter var cirka 372 000 ton 2016, vilket är en viss minskning sedan 2015, och den sammanlagda redovisade energianvändningen var cirka 2,7 terawattimmar, vilket i princip är en oförändrad utveckling.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.