Nya sanktionsavgifter för maskiner

14 april, 2017

Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017.

 

De ändrade reglerna handlar om att de tillverkare som inte uppfyller kraven för vilken information som ska följa med maskinerna ska betala en sanktionsavgift.

 

Till alla maskiner som omfattas av maskindirektivet ska det finnas en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Om det inte finns det kan tillverkaren behöva betala sanktionsavgift. Även kravet på bruksanvisning och kravet på märkning av max-last på lyftande maskiner och maskiner för personlyft omfattas av de nya reglerna.

 

För en eller flera produkter av samma typ och modell som saknar EG-försäkran ska sanktionsavgiften vara 150 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen konstaterades.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.