Vad innebär nya LOU för Dig som leverantör?

20 april, 2017

När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar. Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft och många av reglerna i dem har förändrats. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en kort information som visar hur de nya reglerna påverkar Er som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor.

 

De nya upphandlingslagarna bygger på dessa EU-regler. Lagarna innehåller ett stort antal nyheter som är viktiga att känna till för dig som är leverantör.

 

Här finner Ni Upphandlingsmyndighetens information.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.