Vägledning för konsekvensbedömningar avseende dataskydd

12 april, 2017

Artikel 29-gruppen har tagit fram en ny vägledning som rör sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd som ska göras enligt den kommande dataskyddsförordningen.

Nästa år börjar den nya dataskyddsförordningen att tillämpas. Den så kallade Artikel 29-gruppen, som består av representanter från samtliga Europas dataskyddsmyndigheter, har tagit fram en ny vägledning om konsekvensbedömningar avseende dataskydd.

Här finner Ni vägledningen.

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.