Cirkelsågar och vinkelslipar brister i säkerhet

4 maj, 2017

I Arbetsmiljöverkets test av cirkelsågar och vinkelslipar hade alla modeller minst en säkerhetsbrist. De vanligaste bristerna var felaktigt angivna buller- och vibrationsvärden vilket ökar risken för arbetsskador. Det fanns heller inget tydligt samband mellan inköpspris och antalet brister.

 

I testet granskades hur väl tio vanliga modeller av cirkelsågar och tio vanliga modeller av vinkelslipar uppfyllde ett urval krav i gällande regler. Det handlade om krav på korrekta bruksanvisningar, märkning och annan dokumentation samt om att testa säkerhet, vibrationsnivåer och annat vid användning. Totalt upptäcktes brister i 30 procent av kraven för vinkelslipar och i 19 procent av kraven för cirkelsågar.

 

Felaktigt angivna värden ökar risken för vibrationsskador
Den vanligaste bristen för cirkelsågar var att symboler på maskinerna inte förklarades i dokumentationen. Därutöver var det tre av tio som hade för höga vibrationsvärden jämfört med de värden som angavs i bruksanvisningen och i tre fall av tio gick skydden gick sönder vid användning.

 

Av de undersökta vinkelsliparna hade samtliga felaktigt angivna värden för vibrationer. Vid test kunde värdena vara dubbelt så höga eller mer. Därutöver hade åtta av tio felaktigt angivna bullervärden. Felvinklade skydd och maskiner som startar oavsiktligt när strömmen slås på är andra exempel på brister.

 

Skador från vibrationer kan visa sig direkt men även efter lång tids användning och orsaka stora problem för den som drabbas. Vita fingrar, nerv-, muskel- och ledskador är några exempel på vad man kan drabbas av.

 

Här finner Ni rapporten.

Här finner Ni mer information om vibrationer.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.