Ja till särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

3 maj, 2017

Riksdagen har röstat igenom ett nytt förslag som innebär att vissa upphandlingar måste innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.

 

Bestämmelserna innebär att särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende lön, semester och arbetstid ska ställas om det är behövligt och villkoren går att fastställa. Skyldigheten begränsas till upphandlingar över tröskelvärdet.

 

Målet är att de arbetstagare som utför upphandlade kontrakt ska ha skäliga arbetsvillkor. Tanken är att de ska få de villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om i kollektivavtal.

 

En annan målsättning är att motverka att konkurrensen snedvrids genom lönedumpning.

 

Om svensk rätt inte är tillämplig ska villkor i vissa fall ställas enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, kärnkonventioner.

 

Upphandlingsmyndigheten kommer att ge mer information om vad bestämmelserna innebär och ta fram stöd för arbetsrättsliga kontraktsvillkor.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.