Mål avseende offentlig upphandling – maj 2017

31 maj, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under maj 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 600-17
Leverantör/Sökande: Vellinge Taxi AB
Upphandlande myndighet: 1. Svedala kommun, 2. Taxi Trelleborg AB
Avgörande: Ej prövningstillstånd
Ärende: Frågan rör huruvida en utpekad underleverantör uppfyller skall-kraven i upphandlingen.

 

Målnr: 219-17
Leverantör/Sökande: Hermods Aktiebolag
Upphandlande myndighet: Landskrona stad
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Ofullständigt och otydligt förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell.

 

Målnr: 1146-17
Leverantör/Sökande: Malmberg Water AB
Upphandlande myndighet: Kristianstads kommun
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga huruvida upphandlande myndighet har frångått de kriterier och anbudsgrunder som framgår av förfrågningsunderlaget.

 

Målnr: 5606-16
Leverantör/Sökande: Fervent Cleaning Company AB
Upphandlande myndighet: Campus Roslagen AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Målet rör huruvida utbildningar och kompetenskrav är likvärdiga och uppfyller skall-kraven i upphandlingen.

 

Målnr: 13307-16
Leverantör/Sökande: Skåneinstallatören VVS AB
Upphandlande myndighet: Lunds kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Målet rör huruvida upphandlande myndighet har sammanblandat kvalificerings- och utvärderingskriterier.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB