Månadsbrev – maj 2017

31 maj, 2017

I detta nyhetsbrev kan Ni läsa om den nya vägledning som Artikel 29-gruppen har tagit fram angående sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd som ska göras enligt den kommande dataskyddsförordningen.

 

Ni finner även information om de nya regler som EU-kommissionen antagit avseende vilka uppgifter om kemiska blandningar företag måste lämna till Giftinformationscentralen.

 

Här finner Ni månadsbrevet för maj 2017.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.