Nationell insats mot osund konkurrens

22 maj, 2017

Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har genomfört oanmälda kontroller på byggarbetsplatser i flera städer runtom i landet. Det är en insats för att bekämpa arbetsgivare som bryter mot lagar och regler för att vinna konkurrensfördelar.

 

Deltagande myndigheter har inspekterat och kontrollerat sammanlagt nio i förväg utvalda arbetsplatser inom byggbranschen. Det har skett i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg.

 

Totalt kontrollerade myndigheterna 32 företag, inklusive underentreprenörer. På vissa ställen har även Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och nationella samordningen mot människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm deltagit.

 

Kontrollerna har bland annat lett till 5 förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, 11 sanktionsavgifter gällande bland annat bristande fallskydd, cirka 25 omhändertagna personer, 1 förundersökning mot ekonomisk brottslighet och 15 påbörjade ärenden om brister i bestämmelser runt personalliggare.

 

Arbetsmiljöverket driver arbete för att skapa sund konkurrens
Insatsen och tillslagen under förra veckan ingår i en större Europol-ledd aktion som handlar om arbetskraftsexploatering. Totalt deltog 24 europeiska länder. Insatserna sker inom det arbete som pågår mot osund konkurrens som Arbetsmiljöverket driver, där en rad myndigheter samarbetar. Syftet med projektet är att:
• inspektera företag som skaffar sig konkurrensfördelar genom att inte följa gällande regler och lagar
• se till att arbetstagare inte far illa eller blir utnyttjade
• utveckla samverkan mellan arbetsmiljöverket och berörda myndigheter. I detta ingår också att myndigheterna kan samverka vid inspektioner och kontroll.

 

Exempel på sådant som ger en osund konkurrensfördel är brott mot arbetsmiljölagen, skattelagstiftningen, utlänningslagen samt bedrägeri och arbetskraftsexploatering.

Europol kommer inom kort sammanställa resultaten för de 24 medverkande länderna.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.