Nio av tio anställda som dör i en arbetsolycka är män

5 maj, 2017

Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Dödsolyckor drabbar också i högre grad äldre personer än yngre. Könsnormer och en machokultur på arbetsplatser påverkar attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön. Det visar fyra forskningsrapporter som Arbetsmiljöverket presenterar idag.

 

Kvinnor och män har liknande risk att drabbas av en dödsolycka om förhållandena i arbetsmiljön är likartade. Men mönstret under de senaste tio åren är tydligt – bland dem som dör till följd av arbetsolyckor är en stor majoritet män.

 

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av en allvarlig arbetsolycka med minst 14 dagars sjukskrivning. Omkring 50 personer per år omkommer på jobbet.  Dödsolyckor drabbar i högre grad äldre personer än yngre, och mer än hälften av männen som omkom var över 50 år. En förklaring är att äldre oftare får svårare skador och har högre risk för dödlig utgång än yngre om de utsätts för samma typ av skadevåld.

 

Machokultur ökar risktagande
Föreställningar om kön har betydelse för säkerhetsarbetet och arbetsrelaterade olyckor, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor. Könsnormer och yrkesidentiteter som framhåller fysisk styrka, uthållighet, risktagande och praktisk kompetens påverkar attityder till säkerhet, risktagande och arbetsmiljö.

 

En omfattande forskning visar att ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för antalet skador och olyckor på arbetsplatsen.

 

Branscher med flest dödsfall på jobbet
Byggindustrin är den hårdast drabbade sektorn när det gäller dödsfall på jobbet. Andra olycksdrabbade branscher är transport och jordbruk- och skogsindustrin.

Fordonsrelaterade olyckor utgör cirka hälften av alla dödsolyckor, och hälften av dem sker i vägtrafikområden. Fallolyckor är en vanlig orsak till dödsolyckor och då främst fall från höjd. Många sådana olyckor inträffar inom byggverksamhet, och analysen tyder på att tekniska brister i byggställningar kan vara ett område för förbättringar.

 

Här finner Ni mer information:
”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet”
”Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen”
”Dödsolyckor i arbetslivet del 1”
”Dödsolyckor i arbetslivet del 2”

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.