KemI vill begränsa mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

16 juni, 2017

Kemikalieinspektionen överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Nu finns det möjlighet att komma med synpunkter på arbetet i ett öppet samråd. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och kan påverka människors förmåga att få barn.

 

Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bland annat elektronik, främst i kablar av PVC-plast. Vi undersöker nu om det är lämpligt att föreslå en begränsning av MCCP i EU:s  RoHS-direktiv. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 

Som ett led i arbetet med att undersöka behovet av och möjligheten till en begränsning har en konsult fått i uppdrag att ta fram en rapport. Rapporten innehåller bland annat:
• vetenskapliga data om MCCP
• lagrelaterade frågor
• information om användningen av MCCP och skadlig inverkan på människors hälsa och miljön
• exponering i avfallshanteringsprocessen
• alternativ till MCCP
• en samhällsekonomisk bedömning.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.