Krukväxter kan påverka komposten

5 juni, 2017

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag.

 

Endast ett fåtal växtskyddsmedel är godkända för privat bruk i svenska trädgårdar. Mest används medel mot mossa och ogräs. Kemisk bekämpning av mossa behöver ofta upprepas och det går i allmänhet åt stora mängder av dessa medel. För den som vill odla ekologiskt finns flera biologiska växtskyddsmedel som fungerar i trädgårdar och växthus.

 

Det finns alternativ till växtskyddsmedel för att skydda trädgården mot svamp- och insektsangrepp:
• välj motståndskraftiga plantor
• förkultivera jorden
• använd odlingsvävar
• använd klisterfällor
• duscha plantor med vatten för att få bort till exempel bladlöss
• använd ogräshacka mot ogräs
• dränera trädgården
• gödsla
• beskär träd och buskar

 

Om Ni behöver använda ett växtskyddsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Växtskyddsmedel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla. I registret över bekämpningsmedel som finns hos Kemikalieinspektionen kan Ni kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

 

Lägg märke till farosymbolerna och läs informationen så att Ni kan skydda Er och hantera produkten på ett säkert sätt.

 

Om Ni köper växtskyddsmedel på internet har Ni alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan Ni genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

 

Växtskyddsmedel kan påverka komposten
Tänk på att krukväxter och snittblommor som Ni köper i butiken kan vara behandlade med kemiska växtskyddsmedel. En del av medlen innehåller ämnen som påverkar växternas tillväxt och kan finnas kvar under lång tid i växter och i jord. Därför kan det vara bra att undvika att kompostera krukväxter och snittblommor. Ämnena som påverkar tillväxten skulle kunna finnas kvar i Er kompost och riskerar i så fall att påverka de växter Ni odlar i kompostjorden eller de växter Ni gödslar med kompostjorden.

 

Läs mer om växtskyddsmedel

Regler för växtskyddsmedel

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.