Mål avseende offentlig upphandling – juni 2017

30 juni, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juni 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2078-17
Leverantör/Sökande: Berendsen Textil Service AB
Upphandlande myndighet:  Malmö kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan rör huruvida upphandlande myndighet haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandling

 

Mål nr: 661-17
Leverantör/Sökande: Carewell Group AB
Upphandlande myndighet:  Migrationsverket
Avgörande:  Göra om upphandling
Ärende: Om angivna krav strider mot principen om likabehandling.

 

Målnr: 807-17
Leverantör/Sökande: Bruynzeel Storage Systems AB
Upphandlande myndighet:  Tekniska verken i Linköping AB
Avgörande:  Göra om upphandling
Ärende: Målet rör huruvida förfrågningsunderlaget strider mot principerna om öppenhet och likabehandling

 

Målnr: 524-17
Leverantör/Sökande: AVARN Security Services AB
Upphandlande myndighet: Västerbottens läns landsting
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan gäller huruvida upphandlande myndighets krav på bemanning är diskriminerande

 

Målnr: 566-17
Leverantör/Sökande: Odin Target AB
Upphandlande myndighet: 1. Umeå universitet, 2. COMTRI AB
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Frågan i målet är om Umeå universitet genomfört en otillåten direktupphandling av ett avtal som i så fall ska förklaras ogiltigt eller om universitet har haft rätt att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.