Nya föreskrifter avseende trycksatta anordningar

13 juni, 2017

Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.

 

Syftet med de nya föreskrifterna är att det ska bli enklare för arbetsgivaren. Det finns i dagsläget sex olika föreskrifter för trycksatta anordningar och det har upplevts som krångligt.

 

Trycksatta anordningar kan vara farliga
Om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick kan anordningen spricka och hela anordningen eller delar av den kan kastas ut.

Om det händer en olycka riskerar de som arbetar med en trycksatt anordning att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa personer som arbetar i närheten.

 

Finns i de flesta branscher
Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher, både kvinno- och mansdominerade. Ungefär 1,1 miljoner arbetstagare jobbar i miljöer där det finns trycksatta anordningar.

Exempel på anordningar:
• Pannor för kraft- eller värmeproduktion
• Tryckkärl i processer, till exempel massakokaren och kemiska reaktorer
• Centralgassystem
• Kokgrytor
• Lagringstankar för gas, till exempel gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
• Cisterner för lagring av flytande fluider
• Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
• Kylmaskiner

Dessa typer av anordningar återfinns i de här verksamheterna:
• Kraft-och värmeproduktion
• Verkstäder
• Skolkök
• Sjukhus, gassystem
• Stålverk och övrig metallurgisk industri

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.