Nya föreskrifter om brandfarlig gas och aerosolbehållare

28 juni, 2017

MSB har tagit fram förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare.

 

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

 

Föreskrifterna planeras börja gälla den 1 januari 2018 och kommer då att ersätta följande föreskrifter:
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

 

I de två sistnämnda ersätts endast de delar som handlar om brandfarlig gas. Förslag till nya föreskrifter om brandfarlig vätska kommer att publiceras senare i sommar.

 

Här finner Ni;
Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Konsekvensutredning

Förslag till handbok

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.